Internasjonale regler:

De viktigste målereglene den siste tiden er: 

Kjøbenhavnregelen, en skandinavisk/tysk regel vedtatt i 1899. Denne gjaldt fren til 1907, for turbåter

Kappseilingsregelen: 

L+B+3/4G+1/4 S-F  = Meter

            2

 

R-regelen av 1907 som var den første internasjonale regel, vedtatt i London 1906: 

 

L+B+1/2G +3d +1/3 S-F = Meter

                        2

 

S-regelen av 1917, den skandinaviske regel vedtatt av Det skandinaviske seilforbund, var etter en revisjon:

 

L+1/2G +3d +2/3 Ö S-F = Meter

                2,1

 

R-regelen av 1919, vedtatt i London oktober 1919:

 

L+ 1/4G + 2d +ÖS-F = Meter

               2,5

 

 

R-regelen av 1933, vedtatt i London 1933:

 

L+ 2d +ÖS-F = Meter

        2,37

 

I formlene betyr L= lengde, B= bredde, S= seilareal, F= fribordhøyde, G girt d= girthdifferanse. Ved å sette passende størrelser inn i den aktuelle formelen får man ut et tall med benevnelse meter, som da kan bli 6, 7, 8, 9, 10, 12 meter (etc)

Begrepet girth er det målet du får når du legger målebåndet rundt skroget på et gitt sted. ”lille d”, girthdifferansen, er forskjellen mellom omfangsmålet når målebåndet holdes stramt (rett girth) og når målebåndet følger båtens hud (spante girth) på et gitt sted.

Når båtene var ferdig bygget, ble de målt og kontrollert av et internasjonalt klassifikasjonsselskap som Det Norske Veritas eller Lloyds før de fikk målebrevet.

 

 

Det finnes også flere regler som de franske 6,5- og 8,5- meterklassene og de amerikanske Q- og R- klassene.         

 

Tatt fra Seilas nr. 9 1923:

Hvad er en "sekser"?

I den danske avisen Politiken svarer "Per" på dette spørsmål:

"det er et kjælenavn for en 6-meter yacht efter den siste internationale maaleregel. ikke saadant at forstaa at den er 6 meter lang eller bred eller tykk eller tynd- det er mer inviklet en som saa, nok til et helt videnskapelig causeri. saadant noget lignende som naar man tar den mindste længde gange største bredde pluss halv dybde minus kvadratrot S dividert med a b s i tredje plus den lille p og høie C og noget der heter gird og overheng og sætter det hele ovenfor brøkstrek med fire niendele (eller noget andet) nedenunder, så skal det komme 6 meter ut av det, Det er svært, men for vore konstruktører er det digt og en drøm, lifligetoner, der inspirerer dem til det kunstverk, en moderne seksmeter er. 

Og rundt om paa byens verfter blir i øieblikken bygget seksere, der med deres fine slanke og bløte linjer er som unge kvinder, men som altsaa i virkeligheten er inviklede regnestykker- hva jo forresten ikke gjør sammenligningen mindre træffende. Snart gaar unge, raske seilere ombord i dem og tar fat paa treningen til kampen om Guldpokalen."

 

 

Tilbake til hovedsiden