Jeg var så heldig å få tak i originale målebrev og bekreftelse på dukvekt til Kuttere Ø N51 som vi holder på å renovere. Fikk også med litt om historien om eiere fram til 1975. Etter som jeg kjenner til etter info fra Kutterklubben så er det kun 2 kuttere som faktisk har disse originale papirene. Vi er heldige å være en av de.

Legger opp linker til dokumentene under (du trenger adobe reader for å lese disse dokumentene, finnes på www.adobe.com):

Bekreftelse

Eierliste

Bekreftelse på dukvekt1

Bekreftelse på dukvekt2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbake til hovedsiden