I år har vi fått lånt oss plass ved denne flotte bua i skjærhallen. Eilertsen var så snille mot oss at vi fikk lov å ha Maren Louise her til vi skal ta opp i oktober. Her ligger vi perfekt og har båten under oppsyn da det ikke er mye folk ute ved bøya der vi har den resten av sommeren.

Tilbake til hovedsiden