Vedlikeholdet for 2006 er i gang, Vi har ikke noen kjempe prosjekter på gang i år for uten å lime litt innvendig, da den gamle limingen som var der var løsnet. Så blir det behandling av kjølsvin med vask og maling og fjerning av gammelt klin. Camilla har og kjøpt to nye vinduer til ML, der det lakk mye før. Så blir det vanlig pussing og lakking. Kjølsvinet har og fått et nytt lag med maling, denne gangen grått. Vi har og sjøsatt. Det gikk veldig bra denne gangen også. Maren Louise lakk enda mindre i år en i fjor. Så ting går riktig veien:-)

Tilbake til hovedside